#

Na niniejszej stronie prezentujemy informacje dotyczące:

  • proinnowacyjnych działań podejmowanych w Akademii Morskiej w Szczecinie, w samym Szczecinie i okolicach oraz
  • wydarzeń podczas organizowanych festiwali i konferencji poświęconych kreatywnemu rozwiązywaniu złożonych problemów w innych miejscach w Polsce.


Festiwal Design Thinking Week

Organizatorem głównym festiwalu jest Stowarzyszenie Top 500 Innovators. Wydarzenie wystartowało w 2014r., druga edycja odbywa się w 13 miastach w Polsce w dniach 2-8 listopada.

Festiwal DTW jest przykładem rozproszonego wydarzenia, powołanego do życia w stosunkowo krótkim czasie, w którym inicjatywa Stowarzyszenia Top 500 Innovators oraz wsparcie MNiSW było motorem do podjęcia lokalnych działań oddolnych przez poszczególnych organizatorów. Dopracowanie strategii wydarzenia w kolejnych latach przyczyni się istotnie do uzyskania wymiernych efektów nadchodzących festiwali, w tym do promocji zachowań kreatywnych wśród Polaków, implementacji rozwiązań przydatnych dla społeczeństwa oraz zacieśniania relacji pomiędzy ośrodkami badawczymi, edukacyjnymi, organizacjami publicznymi a biznesem.

 

.

 


Design thinking jako droga do innowacji
Ale po co to wszystko? Kraje skandynawskie, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, USA czy Kanada w procesie edukacyjnym kładą bardzo duży nacisk na praktyczne aspekty, w tym dużą liczbę projektów realizowanych przez uczniów i studentów podczas zajęć prowadzonych w systemie uczenia się poprzez rozwój umiejętności praktycznych LbD (ang. Learning by Developing lub Learning by Doing) oraz kształcenia problemowego PBL (ang. Problem Based Learning lub Project Based Learning).

Wykorzystywanie m.in. myślenia projektowego (design thinking) pozwala uczestnikom zwiększyć pewność siebie i rozwinąć kompetencje do twórczego rozwiązywania problemów, które we współczesnym, technologicznie rozwiniętym społeczeństwie stają się kluczowymi. Współczesny ekspert, inżynier czy specjalista nie tylko musi posiadać wiedzę zawodową, ale ma wiedzieć jak z niej korzystać. Design thinking to świetne narzędzie pozwalające rozwiązywać problemy w życiu zawodowym i prywatnym, a przede wszystkim wszędzie tam, gdzie istotny jest człowiek (ang. Human Centered Design). Przykłady aplikacji metodyki zostały zaprezentowane podczas Webinarium "How to Help Stimulate Innovation in Poland", które dostępne jest w sieci Internet. 

No dobrze, a więc czym jest tytułowy design thinking? To w skrócie pewien usystematyzowany sposób podejścia do tworzenia, rozwijania i weryfikowania pomysłów począwszy od zdefiniowania problemu, dostrzeżenia różnych możliwości związanych z tym problemem, zgromadzenia różnych pomysłów i koncepcji (np. w wyniku burzy mózgów, zastosowania metody kapeluszy myślowych de Bono), testowania, oceniania i redefiniowania pomysłów/problemów, aż po zbudowanie i przetestowanie (ewaluację) prototypów. Więcej informacji znajdziesz w zakładce metodyka.

 

Dodatkowa lektura:

 


  

 
 
 
Copyright © 2015 Design Thinking Szczecin - Akademia Morska w Szczecinie